Internsponsmidler til OMK fra Telenor på kr 5.000,-¨våren 2010.

Internsponsingsprogrammet i Telenor har til hensikt å støtte opp under ansattes engasjement i ulike prosjekter utenom jobben, og for Oslo Malerklubb ved Bjørn Imislund. Det er satt av sponsormidler til 150 prosjekter som alle ansatte i Norge kan søke på. Utdelingen foregår i to runder, en om høsten og en om våren.

- I praksis kan det søkes om midler til hvilket som helst formål den enkelte ansatte har direkte tilknytning til.

Da er tildelingen av vårens internsponsmidler klar. Rundt 400 gode søknader kom inn til denne runden, og juryen har med dette gleden av å informere om at Oslo Malerklubb er en av de heldige mottakerne. Det er andre gang OMK mottar internsponsmidler fra Telenor.

Telenor håper at midlene kommer godt med. Kr 5.000,- vil bli utbetalt innen tre uker til oppgitt kontonummer i søknaden. Gratulerer!

En oversikt over prosjektene som har fått midler vil bli lagt ut på Telenor sin interne WoW-portalen, avrunder Christian Larsen, Prosjektleder sponsing, Telenor Norge

OMK har kjøpt en grafisk presse etter Erne Ulleberg.