Oslo Malerklubb på tokt til Skagen, 4. - 7. mai 2000

P1010126s.jpg (14389 bytes)

Se bildene

Etter meget gode erfaringer fra tidligere maleturer innbød OMK i begynnelsen av mai igjen til utflukt, og denne gang til Skagen.

34 glade deltakere med malerkasser og annet tungtveiende kunstnerutstyr kunne stille opp sine staffelier på Skagen i ideelt sommervær og gi seg hen til Jyllands natur med det besungne Skagenske lys.  - Alle kunstinteresserte har jo beundret reproduksjoner av 1800-årenes danske og norske maleres verker, som kan beskues i lokale museer, i brosjyrer og på plakater.  Det var mange grunner til at Christian Krogh, Ludvig Karsten og andre sammen med Michael Ancher og Krøyer søkte dit.  Våre egne deltakere følte vel bedre hvordan malergleden hadde florert nettop der etterhvert som de ga seg i kast med mektige klittelandskap eller idyllene blandt gamle hus i romantiske gamle haver.  Alle OMK-malere laget bilder - som skisser eller endog ferdige malerier, og det ble mange.  Dansk bøff og god vin er også sider ved dansk natur som våre deltakere viste stor interesse for i lystige bordsetninger.....  Her skal gjengis en av visene diktet for anledningen:

En skål for gamle mes'tre
og for deres gen'rasjon:
Her har vi nå tatt oppat
gammel Skagen-tradisjon!

I begynnesen av juni vil deltakerne syne frem sine ferdige bilder på sammenkomst i OMK's atlier på Briskeby.  Di vil bli vurdert og de beste kåret av klubbens medlemmer - og pemiert.  En tradisjon vårt miljø setter høyt og som man ser frem til hvert år.

Vincent van Grogg