OMK billedkonkurranse, Barndom, på sommerfesten 4. juni 2015

Vinner Berit Haugen   se bildet

Tredelt 2. plass

Inger Høibakk Kari Nordstrand Bjørn Imislund

26 bilder med relasjon til Barndom ble satt frem.

Treffteller