OMK historie

INNHOLDSFORTEGNELSE

Stiftelse
Ridderorden
Schaus Plass
Pilestredet
President Harbitz gt (Briskeby)

OMK-huset

Stiftelse


Ridderorden

Schaus Plass

OMK hadde i 60 årene lokaler i 2nen etg. på biblioteket på Schous Plass. Hver FREDAG  hadde vi sammenkomster der med henholdsvis møte - arbeidskveld annen hver gang. En gang i måneden hadde vi også hyggekveld med inviterte familiemedlemmer.  MEN så ble det lørdagsfri og folk skulle på hytta. Dagen ble da enstemmig valgt til torsdag og slik har det i ettertid vært. Men arbeidskveldene har forandret seg til kroki og annet. Hilsen Ingrid - ridder , æresmedlem og innehar husorden.

Pilestredet

President Harbitz gt (Briskeby)