Oslo:
President Harbitz' gate 23 C

Denne lille bygningen ble reist omkring 1870 av snekker Hans Johansen. Huset er en liten rest av den gamle trehusforstaden Briskeby. Det hadde tidligere adresse til Briskebyveien, og var dennes nummer 58. Skomaker G. Andersen kjøpte i 1874 huset av Johnsen, men solgte det til tollbetjent Johan Henrik Dahl i 1879. Dahl var aldri selv beboer i huset, men drev utleie.

Byggmester Narvestad overtok eiendommen ved det nittende århundrets slutt. Trebygningen ble i 1902 forvist til sin nåværende bakgårdstilværelse, da den store gården med hovedfasade mot President Harbitz' gate ble oppført. Oslo malerklubb har i en årrekke holdt til i trehuset, og var fremdeles å finne i huset i år 2000. Huset er først og fremst interessant grunnet sin pussige plassering, da det mangler fasade, og dets rektangulære preg svekkes av det tilbygde inngangsparti.

Anvendt litteratur:
Alf Næsheim - Kristiania i Oslo, bind 10