Erna Paulsen Ulleberg, død 25.februar 2010

Faggruppe

Malerier

Utdannelse

Malekurs hos Hans Normann Dahl og Åke Berg i Il de Ree, Frankrike og i Nevlunghavn.
Toscana ved Åke Berg
Malt hos Inger Lampe Søholt og Dagfinn Kjeholt i flere år.
Grafikk hos Oslo Grafikere og Live Carlsen i Sandefjord.

Separatutstillinger

2005 Galleri OMK  
2000 Galleri OMK 

Oslo Maleklubb
Albin Art, Oslo
Galleri Antiq, Sandefjord
Kreditkassen, Sandvika

Gruppe og kollektivutstillinger

Oslo Rådhus, 
Sagenehjemmet
Galleri Bohem, Sandefjord
Bogstad Gård
Røa Samfunnshus

Kunsthuset, Gjøvik
Oslo Malerklubb

Medlemskap

Æresmedlem i OMK fra 2005

Annet

Født 1929 i Trøndelag.

Adresse/telefon

Schivesgt. 10, 0259 Oslo.
Tlf.: pr.: 22 56 09 88