Lars Kristinasen

Faggruppe  utstilling1.jpg (13259 bytes)

Akryl- og Oljemaleri

Utdannelse
2 år v/ Vika maleskole. 98/99 99/00
Var 3mnd på reise i karpathos,Hellas.
8mnd. I gudbrandsdalen, Hundorp.
3mnd.i Australia 02.
Har etter endt skole 00 malt kontinuerlig på mine reiser.
Separatutstillinger
Tidligere 3 utstillinger
2003 Galleri OMK
Gruppe og kollektivutstillinger
Har deltatt i div. kollektivutstillinger
Medlemskap
OMK
Annet
Født 241277.
Oppvokst på Trosterud, Groruddalen

Mål får uttryk. Realitet, eventyr, expresjonisme skal gi utrykk for mitt
verdensbilde og interne drømmeverden.
Adresse/telefon
Dr.Dedichensvei 38, 0675 Oslo
Tlf.: 93058231
E-post: larskrist77@hotmail.com