BRIT GRØNVOLD
.

selvportrett
 
Brit Grønvold er født i Trondheim
Utdanning:
  • 2 semestere i akttegning hos professor Harald Stabel
  • komposisjon og fargelære etc. (olje) hos malerne Bjørn Sæther og Jan Radlgruber
  • i lære hos Harald Risberg, Bernhard Berbom, Franz Wideberg m.fl. (olje/akvarell)
  • tresnitt hos Jørn Nilsen
  • studiereiser til Frankrike, England og Italia
Utstillinger:
  • kollektivutstillinger gjennom mange år, særlig i regi av Oslo Malerklubb
  • separatutstilling i Oppegård Kommunes utstillingslokaler
  • separatutstilling i Galleri OMK 1991 og 1999