Hugos hjemmeside

Jan Hugo Eriksen er postmann, billedkunstner og sivilarkitekt. Født -59 i Bergen. Bosatt i Oslo.

Medlem Norske Billedkunstnere, Unge Kunstneres Samfund, Landsforeningen Norske Malere, Oslo Bildende Kunstnere, leder Oslo Malerklubb. Stipender: Strømsfosstipendet-95, Namdalsstipendet-99. Deltatt på Statens Høstutstilling-95 og Østlandsutstillingen-94 og -96. Innkjøpt av NRK-TV, Oslo Sporveier og Oslo Bymuseum

E-mail: jan_hugo.eriksen@getmail.no

Tlf. 22 46 69 08

 

Noen bilder:

 

folk ved Oslo City

fra Aker Brygge

Snø, Hallinggt.

 

Carl Berner

Snøvær, Egertorget