Frances Dodman

Faggruppe

Akvareller

Utdannelse

Har gått på mange malekurs i inn- og utland. Har hatt min far, Per Magnar Staurnes (Per Hess), Mai Cheng Zheng, Eli Møller og Anders Wallin (Sverige) som lærere. 

Separatutstillinger

2005 Galleri OMK  
4-5 ganger i OMK 
Galleri i Ski 
Vøienvolden Gård (Oslo) 
Velhuset i Maridalen 
Sagenehjemmet 
Emil Flaten A/S ,m flere.

Gruppe og kollektivutstillinger

2006 Sagene Kulturverksted (13.-28. mai)
OMK 
Torshov Kunst og Kultur Forening  PAN (Paper Art in Norway)

Innkjøpt

NATO, Selmer Furuholmen, Sogn Bydel, Forsvaret.

Medlemskap

OMK, PAN, Sagene Kultur

Annet

Jobber for det meste med akvarell men har også laget papir, objekter i silkefiber, kniver,kinesisk kalligrafi, og har illustrerte MaridalensVenners Årsskrift tre ganger med tusj laveringer og botaniske tegninger.

Adresse/telefon

Grimstadgt 23G, 0464 Oslo.
Tlf.: pr.: 22 23 14 74 / mobil  41 47 57 51
E-post: Frances Dodman [fmdodman@yahoo.co.uk]