Hans Dale

Faggruppe

Oljemaleri
Utdannelse
- Kunsthåndverker
- Tre år yrkesrettet v. Bergen kunsthåndverkskole
- Mange kurs i tegning og maling.
--Kunstsirkelen
--Friundervisningen
--Oslo Malerklubb
--Risør Malerklubb
--Raulandsakademi
et m.fl.
Separatutstillinger
2002 Galleri OMK
Gruppe og kollektivutstillinger
Har deltatt i div. kollektivutstillinger
Medlemskap
OMK fra 1978
Annet
Har fra barnsben vært opptatt av tegning og maling
Adresse/telefon
Gjallarv. 16 F
1413 Tårnåsen
Tlf.: 66 80 10 66