Seija Hjelteig

"Vår - vinter, sommer og høst"

 

OMK-hus.gif (1621 bytes)

GALLERI OMK
23
. februar - 2. mars 2008

Lørdag - søndag 12 - 15
Mandag - fredag 12 - 17

INNGANG BRISKEBYVN. 48
(BAK BRISKEBY VINMONOPOL)

WWW.OMK.NO

Ved åpningen 23. februar
kunstnerisk innslag med visesang
Anne-Ma Rønning, Drøbak