”Atelierfellesskap:

 
                                                                           fotograf: Petter Solberg (januar 2016) Lunsj

"Jeg meldte meg på å leie atelierplass i januar, i Oslo Maleklubb`s lokaler.
Vi var 6 -7 som malte sammen, kom og gikk som vi ville i løpet av dagen.
Vi tok en pause for å korrigere hverandre, noe som var lærerikt, og spennende.
I løpet av denne tiden, har vi hatt det veldig hyggelig sammen.

Mye kreativitet! 
Det kan absolutt anbefales å dele et atelierfelleskap.

Jeg vil også nevne at som helt fersk medlem var dette en fin måte å bli kjent på."

Kari Nordstrand.”