Medlemskap i OMK

Som medlem i Oslo Malerklubb får du tilgang til mange tilbud og aktiviteter som:
Kursvirksomhet, eg
et galleri, atelierfellesskap, grafikkverksted, krokitegning annenhver torsdag til redusert pris, akttegning annenhver torsdag til redusert pris, korrigeringskveld en torsdag i måneden, link til dine egne Internettsider, medlemsbladet OMK NYTT, fester, utflukter og turer
Info om klubben og betaling av kontingent blir sendt deg etter registrert innmelding.

Ønsker du å melde meg inn i Oslo Malerklubb

Send e-post OMK medlemskap innmelding Deretter betaler du kontingenten.

Oslo Malerklubb, medlemskontingent 2024 kr 750,-
Betal til OMK konto 6039 05 49809
NB! Skriv på innbetalingen:
”medlemmets navn, OMKkontingent 2024”

Du kan også betale kontingent  med din VIPPS.

Velg Send til 516201 - Oslo Malerklubb velg kategori 5 - Kontingent

Medlemskortet kommer i OMKnytt nr. 1


Ved innmelding for nye medlemmer etter 1. juli blir kontingenten for resten av året kr 375,-