Kontakt Oslo Malerklubb på e-post HER

OMK STYREMEDLEMMER 2023/-24     oppdatert 27/3-2023

Nina Zandjani - Leder, sosiale medier - Irisveien 4, 0870 Oslo - 93 87 77 59

Bjørn Imislund - Nestleder, gallerileder, medlemsregister og nettsider - Ullernfaret 16 c, 0281 Oslo - 90 96 12 91

Ulla Kristoffersen - Kasserer, regnskap, OMK-nytt - Eva Nansens vei 23, 1364 Fornebu - 93 48 77 74

Eli Gjestvang - Atelierfellesskap, akt- og krokikvelder - Anna Rogstads v 29, 0592 Oslo - 93 28 05 74

Mary Topper - Kursansvarlig - Odinsgate 23, 0266 Oslo - 99 58 99 24

Tone Foss - Modeller til akt/kroki, varamedlem - Lassons gate 8, 0270 Oslo - 99 10 42 09

Vivi Moe - Varamedlem - Oscarsgate 43, 0258 Oslo - 41 43 57 42