momenter til hostorien.

 • Ph 23 i 1986
 • Godt forhold til Sameiet – Nymalt hus  - Forlenger leiekontrakt
 • 2016 - Huset malt med ekstern hjelp
 • 2017 - Treet foran huset ble felt da det ble for mye løv i takrennen
 • Kurssenter fra 1984 – 2006 Ingrid Welhaven, 2006 – 2013 Blankenberg – fra 2014 styret og lærere
 • 2014 Foredrag hvert halvår
 • Korrigering hver 14. dag – endret
 • Kroki og akt hver uke – endret
 • Kr. Himelfart siste i 2011 på Briskeby
 • Fester sommer og jul
 • Nytt – Fra 2000 Reiser Skagen, Toten, Rosendal og Italia ---- Hugo
 • Nytt - Atelierfellesskap 2. etg og grafikk i kjelleren fra 2012  ---- Eli
 • Nytt - filmkvelder fra 2010 – 32 filmer ----- filmsentral Sissel
 • Nytt - OMK-nytt  fra 196? til 1985, gjenoppstår 2008  ----  redaksjon Sissel og Ulla
 • Nytt – utflukter - Munch Museet og Høstutstillingen + Mr Turner på Victoria kino