OMK historie - Sirene 1073

Kvinner i norsk grafisk designs historie, se artikkel.  
I 1973 kom det første nummeret av Sirene.

I redaksjonen var OMKmedlemmene
Sissel Biong, Kari Rolfsen, Gøril Strømholm og Gerd Korbøl