Petter Schilling forteller:

Oslo Malerklubb ble opprettet i 1946 på Schous Plass der Deichman’s bibliotek holder til nå. Petter kom inn som medlem da malerklubben holdt til i Pilestredet og i 1974 gikk han inn i styret med virksomhet i fest komite og med ansvar for oppussing. Han husker spesielt Dag Lønningsdal som en drivende styreformann, som skrev sanger og revyer men at også det var andre sterke krefter i ledelsen den gangen da samfunnet var annerledes og foreningsliv noe helt for seg selv. Han husker blant annet røkingen til Evang og Ingrid Wellhaven’s stor jobb som kursansvarlig, og Elizabeth Hambro, Darwin’s barnebarn. Han erindrer også Elisabeth Nordberg Schulz som satt i styret og blant annet holdt kurs i Kragerø på sitt landsted der båtsutsetting endte med en båt på havbunn. Rysdal også med i styret, hjalp til med redningen av skøyte.

På denne tiden bodde Petter i President Harbitz gate. Lønningdal og Eva Mette Narvestad satt i OMK’s styret og Petter satt  i sameiets styret i President Harbitz gate. En seksjon skulle leies ut etter den siste leieboer – en Herr Agdestein, avsluttet kontrakten til å bo på loftet og Petter fikk ordnet at OMK skulle leie huset og hele den sommeren jobbet han og andre som gale for å sette huset i stand siden Ingrid Wellhaven var ivrig til å sette i gang kursvirksomhet igjen. Klubben finansierte hel oppussingen og Petter anmeldte tegninger til kommunen. Han ble også benyttet som snekker. Ytre døra kom fra Storgata et sted og andre bidrag ble tatt imot med glede. Lønningdal og Petter tok ut trappen da dette gikk midt i huset opp til loftet og de gav den dens nåværende plassering. Tak arbeid og saging var visst ikke altid like trygt som de burde har vært husker Petter. Men så ble vårt gule hus til. Tiden har forandret seg mener  Petter og husker med glede de mange sanger som ble skrevet den gangen. Festingen var heftig med salg av rødvin etter middag hvis gjestene ikke var fornøyd. Det var masse taler den gangen og til og med dans.