Veiledning for gallerivakt:

Åpning.
Koden til nøkkelboks på ytterdøren er xxxx og inn til galleriet yyyy.

Slå på bryter til høyre på sikringsskapet til venstre for dodøren for å få lys i 1. etg.
Skulle varmen bli borte utover kvelden så trykk på grønn knapp på sikringskapet.

Sett ut vimpel.

Sett ut gatebukken i det trekantede hjørnet i nedgangstrappen til Briskebyveien 48. 
Pass på at den ikke står i veien for biler som skal inn på gårdsplassen og at pilen peker inn til galleriet.

Sett ut lykter ved trappen og tenn elektriske stearinlys.
Ytterdøren kan settes opp så lenge det ikke er frost.
Hyggelig om besøkende skriver i gjesteboken.

Salg av bilde:
- Sett rød solgtlapp ved bildet og på bildeliste (lapper er i kvitteringspermen, eller i kontorskuffen i gallerikottet).
- Fyll ut salgskvittering med blåpapir slik at kunde får original og kopi til kunstner blir liggende i mappen.
Huske å legge Kunstavgiften til BKH (Bildene Kunstneres Hjelpefond) på 5% til prisen for bilder med salgspris over kr 2.000. Denne legges til bildeprisen og betales samlet av kjøper. 

- Kunde betaler totalbeløpet med VIPPS direkte til kunstners telefonnummer. (Ring til kunstner som ikke har VIPPS og få  kontonummer)

                (Kunstner skal etter utstillingen overføre 5% beløpet til egen OMK BKH konto nr 6030 06 69541)
                Bildet kan hentes etter avsluttet utstilling dersom prisen er betalt.

Lukking.
- Ta inn gatebukken og vimpel.
- Slå av elektriske stearinlys og ta inn lykter.
- Lås galleriet.
- Slå av hovedbryter for 1. etg og lås ytterdøren. (Er det kurs eller atelierfellesskap i 2. etg så si ifra at du går)
- Lås huset.