Kopier teksten under og sett inn i e-post til gallerileder.

OMK
Briskebyveien 50
0259 Oslo

Dato:…………………………

Sluttoppgjør etter utstilling i Galleri OMK

Utstiller/e: ……………………………………………………………………………………………….
Dato for utstillingen: …………………………….... til …………………………... 20……….

Bilder solgt under utstillingen:
… stykk bilder med salgspris kr 2.000 eller lavere, «A»  totalt  kr …………..   
… stykk bilder med pris over kr 2.000,                    «B»  totalt  kr …………..   
Samlet salgssum                                                   «C»=A+B»  kr …………..   

10% provisjon av samlet salgssum «C» =  kr ……….…
Galleriprovisjonen settes inn på OMKs konto 6039 05 49809.
Husk å merke innbetalingen med «Galleri OMK, utstillers navn».

5% til BKH (Bildene Kunstneres Hjelpefond) for bilder med pris over kr 2.000,-.
Dette beløpet legges til salgsprisen og betales av kjøper.
5% BKH av samlet salgspris over kr 2.000       «B» =        kr ………..
Dette beløpet skal selger sette inn på OMKs BKH konto 6030 06 69541.
Husk å merke innbetalingen med «BKH, utstillers navn».

Sluttoppgjøret skal være innbetalt senest 14 dager etter avsluttet utstilling.
Dette arket skal sendes til OMK, eller på e-post til gallerileder.

Med hilsen

 ……………………………………

Utstiller