Retningslinjer for lys og varme

Tilbake til utstillingsreglemente

Sikringsskap i vindfanget til venstre for toalettet.

- Når du kommer, slå bryteren LYS til 1.

- Når du går og er siste person som forlater huset, slå bryteren LYS til 0.


- I kald årstid står VARME 1. ETG. og VARME 2. ETG. til 1.


Varme i 1. etg (galleriet) er automatisk PÅ fra kl 11 - 18

Er du i 1. etg (galleriet) før eller etter 11-18

og ønsker varme, trykk på X-VARME 1. ETG.


Varme i 2. etg er automatisk PÅ fra kl 09 - 20

Nattetemp er satt til 17 grader fra kl 20 - 09

Er du i 2. etg før eller etter 09-20

og ønsker mer varme, trykk på X-VARME 2. ETG.