­­Galleri OMK - UTSTILLINGSREGLEMENT                                          Tilbake til Retningslinjer

Den enkelte utstiller må gjøre seg kjent med reglementet før utstilling. Evt. omkostninger som oppstår på grunn av at reglementet ikke er fulgt belastes utstiller. Galleri OMK er for medlemmene, og utstiller/-e må ha betalt medlemskontingenten. Har du spørsmål mht. reglementet/utstillingen så ta kontakt med gallerileder.

 • UTSTILLINGSKONTRAKT

Utstillingskontrakten returneres ferdig utfylt og i underskrevet stand til gallerileder innen 14 dager etter mottatt beskjed om at ønsket utstillingsperiode er tildelt.

 • GALLERILEIE

Leie av galleriet er kr 3.000,- for utstillingsperioden. Leien settes inn på OMK konto 6039 05 49809 senest innen 4 uker etter innsending av utstillingskontrakten. Utstillingsperiode er reservert for deg først når Galleri OMK har mottatt denne innbetalingen. Ved manglende innbetaling er ikke kontrakten bindende for OMK.

 • UTSTILLINGSPERIODE

Utstillingsperioden er 9-11 dager. Åpning kan være torsdag eller fredag kveld, sedvanlig er lørdag kl.12. Åpningstider velger utstiller selv. De fleste utstillere har en lett servering i forbindelse med åpningen.

 • FORBEREDELSER

Utstiller er ansvarlig for å lage og bekoste plakater, invitasjoner og kataloger, samt vakthold.
Til gatebukken og to veggmontere trengs 4 plakater i størrelse min. A2, maks. 70x50 (HxB).
Plakaten er galleriets ansikt utad og bør være av god kvalitet og størrelse.

 • ANNONSE

OMK bekoster og bestiller annonse i Aftenposten under “Kunst og Kultur” (mandag før åpning) og på www.omk.no. Send annonse tekst og bilde på e-post til gallerileder senest to uker før åpningen. All annen annonsering besørges og bekostes av utstiller.

 • MONTERING

Utstiller er ansvarlig for montering. Bilder skal kun henge i galleriet, ikke i gangen. Bildene skal være pent opphengt, ikke for høyt. Spiker og verktøy er i kottet i galleriet. Kan monteres fra tirsdag før åpningen, demonteres søndag, eller senest mandag. Spiker, klistrelapper og lignende må fjernes. Spikerhull blir tettet av OMK på dugnad i august. Plakater skal tas ned. Galleriet avleveres ryddig.

 • GENERELT

Utstiller vil motta kode til nøkkelboks der det ligger nøkkel for ytterdør og galleridør. Koden er personlig. Nullstill etter bruk.
Dører og vinduer må være lukket og låst utenfor åpningstidene. Lyslykt kan settes på bakken ved gatebukken og inngangsdøren. Levende lys inne er forbudt. Røking inne er forbudt. Elektriske «lys» kan brukes. Gatebukken skal plasseres riktig, men tas inn utenfor galleriets åpningstid.

 • ANSVAR
  OMK har ikke ansvar for utstillers bilder eller annet som er medbragt i forbindelse med utstillingen. Utstiller stiller ut på eget ansvar og må eventuelt selv sørge for forsikring.

 • SALG

Utstiller er ansvarlig for salget og utlevering etter avsluttet utstilling. Salg fra vegg kan også benyttes.
Huske å legge Kunstavgiften på 5% til prisen for bilder med salgspris over kr 2.000. Denne betales av kjøper.

 • SLUTTOPPGJØR - senest 2 uker etter utstilling 

Galleriprovisjonen fra 2019 er 10% av salget. Er det flere utstillere samtidig beregner hver og en 10% provisjon av sitt salg. Provisjonen settes inn på OMK konto 6039 05 49809.

Kunstavgiften på 5% til BKH (Bildende Kunstneres Hjelpefond) som er tatt inn for bilder med salgspris over kr 2.000,- settes inn på OMKs BKH konto 6030 06 69541.

Husk å merke innbetalingene med «Galleri OMK, utstillers navn og utstillingsperiode».

 • AVBESTILLING

Ved avbestilling av galleriperioden vil den innbetalte gallerileien kun tilbakebetales dersom utstiller eller Galleri OMK klarer å skaffe en ny utstiller til den aktuelle galleriperioden.

Vedtatt av Oslo Malerklubbs styre 13.mars 2006, endret desember-18.