­­Galleri OMK - UTSTILLINGSREGLEMENT                                          Tilbake til Retningslinjer

Den enkelte utstiller må gjøre seg kjent med reglementet før utstilling. Evt. omkostninger som oppstår på grunn av at reglementet ikke er fulgt belastes utstiller. Galleri OMK er for medlemmene, og utstiller/-e må ha betalt medlemskontingenten. Har du spørsmål mht. reglementet/utstillingen så ta kontakt med gallerileder.

 • UTSTILLINGSKONTRAKT

Utstillingskontrakten returneres ferdig utfylt og i underskrevet stand til gallerileder innen 14 dager etter mottatt beskjed om at ønsket utstillingsperiode er reservert.

 • GALLERILEIE

Gallerileien betales innen 4 uker etter innsending av utstillingskontrakten (se punktet over). Leie av galleriet er kr 4.000,- fra og med 2024 og settes inn på OMK konto 60390549809. Utstillingsperiode er endelig tildelt deg først når Galleri OMK har mottatt innbetalingen. Ved manglende innbetaling er ikke kontrakten bindende for OMK.

 • UTSTILLINGSPERIODE

Utstillingsperioden er 9-11 dager. Åpning kan være torsdag eller fredag kveld, sedvanlig er lørdag kl.12. Åpningstider velger utstiller selv. De fleste utstillere har en lett servering i forbindelse med åpningen.
Utstillingslokalet disponeres utelukkende for den annonserte utstillingen. Det er ikke anledning til å ha andre sammenkomster eller noen form for åpne eller lukkede arrangementer i lokalene utover den annonserte utstillingen.

 • FORBEREDELSER

Utstiller er ansvarlig for å lage og bekoste plakater, invitasjoner og kataloger, samt vakthold.
Til gatebukken og to veggmontere trengs 4 plakater i størrelse min. A3, maks.  A2 eller 70x50 (HxB).
Plakaten er galleriets ansikt utad og bør være av god kvalitet og størrelse.

 • ANNONSE

Send annonse tekst, plakatbilde og plakat på e-post til gallerileder senest to uker før åpningen
OMK bestiller og bekoster annonse i Aftenposten under “Kunst og Kultur” (mandag før åpning).
Er det flere enn to utstillere så vil gallerileien økes med kr 100 per utstiller over to.
Plakaten legges ut på www.omk.no. , Facebook, Instagram og sendes til ca 450 på mailingliste.  All annen annonsering besørges og bekostes av utstiller.

MONTERING
Utstiller er ansvarlig for montering. Bilder skal kun henge i galleriet, ikke i gangen. Bildene skal være pent opphengt, ikke for høyt. Spiker og verktøy er i kottet i galleriet. Kan monteres fra tirsdag før åpningen, demonteres søndag, eller senest mandag. Spiker, klistrelapper og lignende må fjernes. Spikerhull blir tettet av OMK på dugnad i august. Plakater skal tas ned. Galleriet og kjøkkenet leveres ryddig.

 • PARKERING: OMK, utstillere, gjester og kursdeltakere må parkere på gaten.
  Husk å betale parkeringsavgift.
  Plassene i bakgården er private og bare for beboerne der.
  Ved frakt av store bilder til og fra utstillingen kan det kjøres inn til høyre hjørne av OMK huset ved sykkelstativet kun for rask levering/henting. 

 • GENERELT

Utstiller vil motta kode til nøkkelboks der det ligger nøkkel for ytterdør og galleridør. Koden får utstiller og er personlig. 
Dører og vinduer må være lukket og låst utenfor åpningstidene. Lyslykt med LED lys kan settes på bakken ved gatebukken og inngangsdøren. Levende lys inne og ute er forbudt. Røking inne er forbudt. Elektriske «LED lys» kan brukes. Gatebukken skal plasseres riktig, men må tas inn utenfor galleriets åpningstid.
- Renhold og tømming av søppelbøtte i galleri og toalett utfører renholder hver annen uke, men er det behov gjør utstiller det.
- Gardintrapp står bak døren på kjøkkenet. Større gardintrapp finnes oppe i atelieret.
- Blomstervaser står på hylle over kjøkkenbenken. Gjør rent etter bruk og sett tilbake.
- Lys, egen hovedbryter på sikringskapet til venstre for toalettet. Settes til 1 ved ankomst og til 0 dersom du er SISTE ut av huset.
- Varme, panelovnene justerer utstiller til 20 grader i utstillingsperioden. Etter avsluttet utstillingsperiode settes de til 15 grader.
- Varme, i den kalde årstiden skal bryterne for varme på sikringsskapet stå på 1. Trykk på de grønne knappene om det blir KALDT. 

 • ANSVAR
  OMK har ikke ansvar for utstillers bilder eller annet som er medbragt i forbindelse med utstillingen. Utstiller stiller ut på eget ansvar og må eventuelt selv sørge for forsikring.

 • SALG

Utstiller er ansvarlig for salget og utlevering etter avsluttet utstilling. Salg fra vegg kan også benyttes.
Huske å legge Kunstavgiften på 5% til prisen for bilder med salgspris over kr 2.000. Denne betales av kjøper.

 • SLUTTOPPGJØR - senest 2 uker etter utstilling 

Galleriprovisjonen er 10% av salget. Er det flere utstillere samtidig beregner hver og en 10% provisjon av sitt salg. Provisjonen settes inn på OMK konto 6039 05 49809.

Kunstavgiften på 5% til BKH (Bildende Kunstneres Hjelpefond) som er tatt inn for bilder med salgspris over kr 2.000,- settes inn på OMKs BKH konto 6030 06 69541.

Husk å merke innbetalingene med «Galleri OMK, utstillers navn og utstillingsperiode».

 • AVBESTILLING

Ved avbestilling av galleriperioden vil den innbetalte gallerileien kun tilbakebetales dersom utstiller eller Galleri OMK klarer å skaffe en ny utstiller til den aktuelle galleriperioden.

Vedtatt av Oslo Malerklubbs styre 13.mars 2006, endret november-22.