O M K  tilbud - e-postliste  

Alle som ønsker det, kan komme på en e-postliste og få tilsendt informasjon om:

  • Utstillinger som holdes i Galleri OMK og om medlemmer som har utstilling eksternt.
  • Kurstilbud ved OMK vår og høst.


Send denne e-post