OMK stipend, æresmedlemmer og tema for sommerfestkonkurranse 

2010 ingen
2009 Ellen Bugge og
Alice Huseby
20
08 Kirsten Strømsnes
2007 Berit Stenersen
2005 ingen

2004 Tone Foss
2004 Bjørn Imislund

2003 Åse Midtrød

2002  Dag Heggstad

2
001  Per Gundhus
2000  Jan Heim
1999  Walter Clifford
1998  Karen Skaranger
1998  Kari Bache-Wiig
1997  Einar Christensen
1997  Eli Kleiser
1996  Maiklinn Tennfjord
1996  Winnie Moa
1995  Bjørb Timdal
1995  Grethe Harsheim
1994  Svein Erik Hvoslef
1994  Solveig Ingås Sund
1994  Sissel Høie
1993  Harald Rørvik
1993  Trygve Lindeberg
1992  Jan Hugo Eriksen
1992  Peter F. Schilling
1991  Elin Berge
1991  Lise Mührer
1990  Emilie Finne
1990  Odd Ruud Olsen
1986  Elisabeth Hambro
1986  Ingrid Wold
1986  Turid Waalen
1985  Torleif Melby
1985  Liv Opsahl
1985  Anne Marie Schrader
1984
  Per Olsen
1984  Gro Kiland
1984  Synnøva Eirum
1983  Liv Hessner
1983  Ida Elisabeth Jørgensen
1983  Frances Dodman
1982  Elsa Salvesen
1982  Liv Nilsen
1982  Randi Karlsson
1981  Helge Gringheim
1981  Kirsten Kittelsen
1981  Alette Løraug Bull
1980  Sigmund Seland
1980  Vivi-Ann Iversen
1980  Ingrid Juell
1980  Karen Bræin
1979  Finn Johansen
1979  Solveig Mjelde
1979  Harriet Skogen
1978  Ole Ålovsrud
1978  Dag Lønningdal
1978  Dagny Stangeland
1977  Olav Sørdahl
1977  Sv Langerud

1976  Werner Sørensen
1976  Maren Raanaae
1975
  Torstein Wang
1975  Andrea Sveen
1975  Anne Hartmann
1974  Elise Sigurdsen
1974  Harald Sand
1974  Harald Hegner
1973  Cathrine Nesheim
1973  Hary Mathisen
1972  Evelyn Aanonsen
1972  Jenny Haakonsen
1971  Carl Stenersen
1971  Geir Wiborg
1971  Berta Folkedal
1970  Elisabeth Aagesen
1970  Liv Schøning
1969  Ingrid Solheim
1969  Ruth S. Jacobsen
1968  Åsa Sørli
1968  Kaare Holst
1967  Ingrid Welhaven
1966  Tore Ruvik
1966  Hjørdis Kannick
1964  Mikkel Rognerud
1964  Frank Odven
1964  Karl Bredtun
1961  Agnes Torgersen
1961  Jenny Haakonsen
Æresmedlemmer: (Tildeles for mange års trofast innsats for Oslo Malerklubb)
2022 Eli Gjestvang
2017 Sissel Biong
2012 Dag Heggstad - død 2020
2011 Jan Hugo Eriksen og Bjørn Imislund
2009 Hans Andersen - død 2018 og Espen Grøgaard
2005 Erna Ulleberg - død 2010
200x Elisabeth Hambro - død 2014
19xx Ingrid Welhaven
19xx Brit Grønvold - død 2015
Tema-konkurranse:
Konkurranse med bilder over et gitt tema, avstemning under den årlige sommerfesten i OMK
ÅRTEMAVinner(e)
2018Liv og lek1. Kari Nordstrand, 2. (delt) Eli Gjestvang og Bjørn Imislund
2017 Vann Vivi Moe, Ulla Kristoffersen, Berit Haugen, Magdalena Eckersberg og Karin Glad
2015 Barndom1. Berit Haugen, 2. (tredelt) Kari Nordstrand, Inger Høibakk og Bjørn Imislund
2014  
2013 Munch-året1. Remina Ørbo og Eli Gjestvang
2012Vann1. Bjørn Imislund, 2. Jan Hugo Eriksen
2011Lys
2010Pasjon1. Eva Imislund Beck og Unni Stenstadvold Rygh
2009Balanse1. Berit Stenersen
2008Selvportrett1. delt førsteplass Jan Heim og Pål Nordenborg 
2007Tid1. Bjørn Imislund, 2. Tone Foss, 3. Alice Huseby
2006Perspektiv1. Kirsten Hauge
2005Abstrakt