OSLO MALERKLUBB  -  ATELIERFELLESSKAP -  VÅREN og HØSTEN - Briskebyveien 50, 0259 Oslo

Å tegne, male, eller jobbe med grafikk i et fellesskap har du en fin mulighet til i OMK. Det gir stor inspirasjon, man lærer av hverandre og har det hyggelig sammen. Alle må være OMK medlemmer.

Våren går fra 2. uke i januar til St. Hans. Påmelding fra 1. desember.
Høsten går fra siste uken i august og ut året. Påmelding fra 1. juli.

OMK tilbyr atelierplass i 2. etg i OMK huset for medlemmer av Oslo Malerklubb tirsdag, onsdag, torsdag og fredag, og for grafikk i kjelleren mandag til fredag.
Det vil være plass til 10-12 personer samtidig i 2. etg. Maks 3 personer til grafikken. FØRSTEMANN TIL MØLLA.
For de som maler akryl og ikke tåler malemidler for olje, så er fredagen kun for akryl, akvarell og tegning.

                Status for våren 2024 er per 1. jan -24

A - Atelier - tirsdag kl 9-16 (olje og akryl) ----  4 ledige plasser
B - Atelier - onsdag kl 16-21 (olje og akryl) --   Fullt

C - Atelier - torsdag kl 9-16 (olje og akryl) ---) Fullt
D - Atelier - fredag  kl 9-16 (akryl, akvarell og tegning (ikke olje))---Fullt
E - Grafikk - mandag kl 9-16 -------------------    Fullt
F - Grafikk - mandag kl 16-21 ------ -----------    Fullt       
G - Grafikk - tirsdag kl 9-16  -------------------    Fullt
H - Grafikk - tirsdag kl 16-21 ------------------    Fullt
I - Grafikk - onsdag kl 9-16 --------------------    Ledig plass                 
J - Grafikk - onsdag kl 16-21 ------------------    Fullt 
       
K - Grafikk - torsdag kl 9-16 ------------------    
Ledig plass
L - Grafikk - torsdag kl 16-21 -----------------    Ledig plass
M -  Grafikk - fredag kl 9-16 ------------------     Fullt
N - Grafikk - fredag kl 16-21 ------------------     
Fullt

De som velger atelierplass både onsdag kveld og torsdag formiddag kan la bilde og staffeli bli stående over natten.

Påmelding på e-post tilEli Gjestvang,  Trykk HER eller SMS til 93280574
Evt spørsmål på e-post eller mobil til Eli, mobil: 93280574
Du får tilbakemelding fra Eli etter påmeldingen.

Har du allerede avtalt og fått ok fra Eli, trenger du ikke kontakte igjen.

Pris kr 1.700,- per A, B, C,.... og gjelder for hele perioden vår eller høst.
Velger du to dager i samme periode blir det kr 200 i rabatt på dag to, totalt 3.200,-.
Konto 6039 05 49809. Imøteser at betaling gjøres etter nyttår for våren og i august for høsten.
Du kan bruke VIPPS. Velg SEND -> søk 516201 Oslo Malerklubb > velg kategori 6 Atelierfellesskap -> tast inn beløp-> betal

Se beskrivelse og bilder fra atelierfellesskapet.
 
Retningslinjer for atelierfellesskapet:

- Du må være medlem av OMK og ha betalt kontingent for inneværende år.
- Du leier plass i et atelierfellesskap for aktuell dag/-er for hele perioden, vår eller høst.
- Du blir ansvarlig for nøkkelkode som du vil få på e-post (evt. ny kode får du melding om). Koden er personlig og må ikke gis til andre.
- Leieprisen (se over) skal betales til VIPPS 516201, eller konto 6039 05 49809 innen du bruker atelierplassen.
- HUSK å skrive navn og ateliertid på innbetalingen.

- Du kan bare disponere atelierplassen i tidsrommet det er søkt om og godkjent av OMK.
- Leier du grafikkplass må du enten gå på, eller ha gått på kurs i OMK, eller ha gått på tilsvarende grafikk-kurs.
- Bruk av grafikkpressen er på eget ansvar. Grafiske blad kan henges på snor til tørk, eller på hylle i kjelleren.
- Det er ikke anledning til å ta inn andre i lokalet enn de som har avtale om atelierplass.
- I atelierfellesskapet kan man lære av hverandre og utveksle erfaringer.
- Ikke forsyn de av utstyr som er merket med andres navn.
- Det står glass o.l. i skapet under vasken i 2. etasje til fri benyttelse ved maling med akryl eller akvarell. Husk å tømme akrylvann i akrylbøtta og skylle glassene før du setter dem tilbake i skapet.

- Etter avsluttet arbeidsdag skal du rydde bort alt, sette på plass stol, bord og staffeli.
- Ta helst maleriet med deg hjem, men vått maleri kan settes i en hylle for kort oppbevaring.
- Pensler og malesaker tar du med hjem. 
- OMK har ikke ansvar for atelierfelleskapets bilder eller annet som er medbragt i forbindelse med atelierfellesskapet. Det er deltakers eget ansvar og må eventuelt selv sørge for forsikring.

- Ved bruk av oljemaling skal det brukes luktsvake løsemidler - ta hensyn til de andre som har atelierplass.
- Malingsflekker og søl på gulv, bord og staffeli skal du selv fjerne. Sølt maling setter flekker på andres klær, kunstverk og annet utstyr.
- Plukk opp mistet trekull (det blir lett knust på gulvet).
- Akrylvann skal helles i bøtte og tømmes i kum ute i gården (utenfor grafikk kjelleren), ikke helle akrylvann i vasken (det tetter rørene og vi må få hjelp av rørlegger).
- Kjøkkenet skal være ryddig, kopper vaskes og settes på hyllen over kjøkkenbenken, og matrester skal fjernes.
- Avfallspose kastes i søppeldunk ute.
- Siste mann som går slukker lyset og ser over at alt er i orden til neste aktivitet i lokalene.
- Huset låses etter bruk.
- Til St.Hans og jul må alle bilder som er lagt/satt til tørking/lagring fjernes, ellers blir de kastet.

- Ta hensyn til hverandre, ikke prat unødvendig, det er viktig å ha arbeidsro.
- Får du telefon så gå ned og helst ut. 
- All bruk av levende lys er forbudt.
- Røking inne er forbudt.

- Følges ikke retningslinjene etter en advarsel kan du miste atelierplassen.

Med hilsen
OMK