OSLO MALERKLUBB  -  ATELIERFELLESSKAP -  VÅREN og HØSTEN

Briskebyveien 50, 0259 Oslo

Våren går fra 2. uke i jauar til St. Hans. Påmelding fra 1. desember.
Høsten går fra siste uken i august og ut året. Påmelding fra 1. juli.

OMK følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet i forbindelse med Covid-19-pandemien.

OMK tilbyr atelierplass i 2. etg i OMK huset for medlemmer av Oslo Malerklubb onsdag, torsdag og fredag, og for grafikk i kjelleren mandag til fredag.
For de som ønsker å male, eller jobbe med grafikk i et fellesskap så er dette en fin mulighet. Man lærer av hverandre og har det sosialt.
Det vil være plass til 10-12 personer samtidig i 2. etg. Maks 4 personer til grafikken. FØRSTEMANN TIL MØLLA.
For de som maler akryl og ikke tåler malemidler for olje, så er fredagen kun for akryl, akvarell og tegning.

A - Atelier - tirsdag kl 9-16 (olje og akryl) ----    
B - Atelier - onsdag kl 16-21 (olje og akryl) --    
C - Atelier - torsdag kl 9-16 (olje og akryl) ---)     
D - Atelier - fredag  kl 9-16 (akryl, akvarell og tegning (ikke olje))---
E - Grafikk - mandag kl 9-16 -------------------                       
F - Grafikk - mandag kl 16-21 ------ -----------                   
G - Grafikk - tirsdag kl 9-16  -------------------
H - Grafikk - tirsdag kl 16-21 ------------------  
I - Grafikk - onsdag kl 9-16 --------------------                        
J - Grafikk - onsdag kl 16-21 ------------------             
K - Grafikk - torsdag kl 9-16 ------------------ 
L - Grafikk - torsdag kl 16-21 -----------------   
M -  Grafikk - fredag kl 9-16 ------------------          

De som velger atelierplass både onsdag kveld og torsdag formiddag kan la bilde og staffeli bli stående over natten.

Påmelding på e-post tilEli Gjestvang,  Trykk HER eller SMS til 93280574
Evt spørsmål på e-post eller mobil til Eli, mobil: 93280574
Du får tilbakemelding fra Eli etter påmeldingen.

Har du allerede avtalt og fått ok fra Eli, så trenger du ikke kontakte igjen.

Pris kr 1200,- per A, B, C,.... og for hele perioden vår eller høst.
Velger du to dager blir det kr 200 i rabatt på dag to.
Konto 6039 05 49809. Imøteser at betaling gjøres etter nyttår for våren og i august for høsten.
Du kan bruke VIPPS. Velg SEND -> søk 630983 Atelierfellesskap -> tast inn beløp-> betal

Se beskrivelse og bilder fra atelierfellesskapet.
 
Retningslinjer for atelierfellesskapet:

Grunnet koronatiden så må vi holde god avstand , vaske hender når du kommer og går, og følg smittevernreglene.
- Du må være medlem av OMK og ha betalt kontingent for inneværende år.
- Du leier plass i et atelierfellesskap for aktuell dag/-er for hele perioden.
- Du blir ansvarlig for nøkkelkode som du vil få på e-post (evt. ny kode får du melding om). Koden er personlig og må ikke gis til andre.
- Leieprisen (se over) skal betales til konto 6039 05 49809 innen du bruker atelierplassen.
- HUSK å skrive navn og ateliertid på innbetalingen.

- Du kan bare disponere atelierplassen i tidsrommet det er søkt om og godkjent av OMK.
- Leier du grafikkplass må du enten gå på, eller ha gått på kurs i OMK, eller ha gått på tilsvarende kurs.
- Bruk av grafikkpressen er på eget ansvar. Grafiske blad kan henges på snor til tørk, eller på hylle i kjelleren.
- Det er ikke anledning til å ta inn andre i lokalet enn de som har avtale om atelierplass.
- I atelierfellesskapet kan man lære av hverandre og utveksle erfaringer.

- Det er ikke anledning til å la arbeider og utstyr bli stående i atelieret bortsett ifra onsdag kveld til torsdag formiddag. (lokalene skal også brukes til kursvirksomhet, kroki, akt, korrigering etc.)
- Etter avsluttet arbeidsdag skal du rydde bort alt, sette på plass stol, bord og staffeli (det er mulighet for enkel oppbevaring i hyller merket for atelierplass).
- Ved bruk av oljemaling skal det brukes luktsvake løsemidler - ta hensyn til de andre som har atelierplass.
- Malingsflekker og søl på gulv, bord og staffeli skal du selv fjerne. Sølt maling setter flekker på andres klær, kunstverk og annet utstyr.
- De nye stolene må tørkes med en gang man har hatt på sprit ellers ødelegges lakken.

- Plukk opp mistet trekull (det blir lett knust på gulvet).
- Akrylvann skal helles i bøtte og tømmes i kum ute i gården (utenfor grafikk kjelleren), ikke helle akrylvann i vasken (det tetter rørene og vi må få hjelp av rørlegger).
- Kjøkkenet skal være ryddig, kopper vaskes og settes i skapet, og matrester skal fjernes.
- Avfallspose kastes i søppeldunk ut.
- Siste mann som går slukker lyset og ser over at alt er i orden til neste aktivitet i lokalene.
- Huset låses etter bruk.
- Til St.Hans og jul må alle bilder som er lagt til tørking/lagring fjernes, ellers blir de kastet.

- Ta hensyn til hverandre, ikke prat unødvendig, det er viktig å ha arbeidsro.
- Får du telefon så gå ned og helst ut. 
- All bruk av levende lys er forbudt.
- Røking inne er forbudt.

- Følges ikke retningslinjene etter en advarsel kan du miste atelierplassen.

Med hilsen
OMK