ÅRSBERETNING OMK- OSLO MALERKLUBB 2019

OMK STYRET har fra april 2019 bestått av:
Leder:                    Bjørn Imislund    - medlemsliste, galleri, web
Nestleder:             Eli Gjestvang       - atelieransvarlig
Styremedlem:      Sissel Biong          - redaksjon OMKnytt
Styremedlem:      Ulla Kristoffersen   - kasserer, regnskap, post og OMKnytt
Styremedlem:      Vivi Moe               - korrigering
Styremedlem       Mary Topper       - kursansvarlig, Kursagenten           
Varamedlem:      Tone Foss             - modellansvarlig
Varamedlem:      Nina Zandjani
Gallerileder:          Bjørn Imislund
Reiseleder og Valgkomité: Jan Hugo Eriksen
Det har vært 5 styremøter, årsmøte, sommerfest, julefest og styrets rakfiskfest. 

OMKnytt i januar, april, september og november av Ulla og Sissel.

OMK kursene ble i år organisert av Mary Topper. Kurslærerne holder sine egne kurs i OMK og betaler en leie for kurslokalet til OMK. Lærere har vært Karin M. Keane, Ingrid Thortveit, Bjørnulf Dyrud, Bernhard Østebø, Morten Gjul, Morten Reigstad, Eli Gjestvang, Stella East, Geir Yttervik, Thomas Sæverud og Leandro Cassiano. Det ble gjennomført 18 kurs på våren og 20 på høsten, både langkurs og helgekurs i Olje, Akryl, Akvarell og Tegning.

OMK Galleriet: 17 utstillingsperioder, inkl. høstutstilling totalt 69 utstillere:

2019      5. - 13. januar      Nurgis Hope
2019      19. - 27. januar    Hanne Bonde og Camilla S. Wessmann Zachrisson
2019      2. - 10. februar     Merete Vikholt
2019      16. - 24. februar Liv Evensen
2019      2. - 10. mars         Torbjørn Endrerud
2019      16. - 24. mars       Anne Weisteen
2019      30. mars - 7. april                Synnøve Nymo og Tanja Ustvedt
2019      27. april - 5. mai  Karin Keane og akvarellkursets elever
2019      15. - 23. juni         Eina H. Hennum og Per Kr. Strand
2019      24. aug. - 1. september      Ranveig M. Nilsen
2019      7. - 15. september               Petter Solberg og Einar Hennum
2019      21. - 29. september             Ulla Kristoffersen
2019      5. - 13. oktober    OMK Høstutstilling
2019      19. -27. oktober   Erik Skaret
2019      2. - 10. november               Fredagsmalerne - Annhild Brit Gustavsen, Eli Gjestvang, Elin Anderson, Kari Nordstrand, Kari-Mette Renberg, Marianne Thotresen Fjeld, Marit Brænd, Ivar Larsen og Torill Bjordal
2019      16. - 24. november             Eva Meyer og Gunhild Bræin
2019      30. nov. - 8. desember       Solveig Ryeng

 KORRIGERING: Det var 3 korrigeringskvelder i vår- og 3 i høstsesongen. De som korrigerte var Thomas Sæverud, Roar Kjærnstad, Jørn Nilsen 2 ggr, Ingrid Thortveit og Hanne Nielsen.

FOREDRAG:21/11 "Hva er nytt?" Hvordan mote og kostyme-designere henter inspirasjon fra kunsthistorien med Inger Derlick.

FILMKVELDER om kunstnerne, 3 stk: 7/2 Loving Vincent, 7/3 Paul Klee, 24/10 Seraphine.

ATELIERFELLESSKAPET: Har hatt meget god oppslutning. Torsdag og fredag formiddag har vært fulltegnet, noen ledige plasser de andre dagene.

KROKI/ AKT: 8 kroki og 7 akt i vårsesongen, 6 kroki og 6 akt i høstsesongen.

STYREDUGNAD: 19. og 20. aug. Generell rydding og vask, vasket vinduer og grundig vask av gulvet i atelieret. Sparklet og slipt spikerhull i galleriet, ikke nødvendig med maling. Sarg under kjøkkenbenk satt på plass. Ateliergulvet malt samt dørterskler i 1. etg. To nye hyller i grafikken. Lakket bord på kjøkkenet. Luket og klippet busker ved inngangen. Nytt nummerskilt 50 montert. Vifte på do montert. Senere nye røkvarslere og skum brannslukkere.

UTFLUKTER: - 31. mai -7. juni. Medlemstur til holtel Mary i Vico Equense i Sør-Italia. Det ble maling, tegning, god mat og drikke, bad, utflukter, hyggelig samvær og avsluttet med utstilling på torget i Vico.
30. mai. Kr. Himmelfart. Utemaling i Botanisk hage regnet bort.

FESTER: 13. juni. Sommerfest med reker og vin. Billedkonkurranse der tema var «Broen», vinner ble Birgitta Ekelund.
5. des., Julefest med asiatisk mat fra WU.
Høy stemning på festene.

OMK i tall 31/12-19: 231 medlemmer (opp 2). 26 nye medlemmer og 24 utmeldt/ikke betalt. 205 medlemmer har e-post (uendret). E-post liste 530 adresser (ned 86). 24 spillere støtter OMK med Grasrotandelen (ned 2). 770 følgere på Facebook (opp 174). Nina Zandjani gjør de fleste oppdateringene av Facebook sidene.

REGNSKAP og BUDSJETT blir ferdig til årsmøtet og deles ut der.

Styret takker medlemmene for et hyggelig og aktivt år. 

Oslo, 15. februar 2020.