ÅRSBERETNING OMK- OSLO MALERKLUBB 2017

OMK STYRET har fra april 2017 bestått av:
Leder:                    Bjørn Imislund    - Web-ansvarlig og medlemsliste
Nestleder:             Sissel Biong          - redaksjon OMKnytt
Styremedlem:      Ulla Kristoffersen   - kasserer, regnskap, post og OMKnytt
Styremedlem:      Vivi Moe               - korrigering
Styremedlem:      Eli Gjestvang       - atelieransvarlig
Styremedlem       Mary Topper       - kursansvarlig, Kursagenten           
Varamedlem:      Tone Foss             - modellansvarlig
Gallerileder:          Bjørn Imislund
Reiseleder og Valgkomité: Jan Hugo Eriksen
Det har vært 7 styremøter, årsmøte, sommerfest, julefest og styrets rakfiskfest.

OMKnytt  i januar, april, september og november av Ulla og Sissel.

OMK kursene ble i år organisert av Mary Topper. Kurslærerne holder sine egne kurs i OMK og betaler en leie for kurslokalet til OMK. Lærere har vært Jan-Ove Tuv, Karin M. Keane, Marius Moe, Danilo Ivanovic, Marianne Gihle, Ingrid Thortveit, Roar Kjærnstad, Morten Reistad og Leandro Cassiano. Det gjennomført 9 kurs på våren og 14 på høsten, både langkurs og helgekurs i Olje, Akryl, Akvarell, Tegning og Grafikk.

OMK Galleriet: 18 utstillingsperioder, inkl. høstutstilling totalt 90 utstillere:

2017 21. - 29. januar Espen Grøgaard
2017 4. - 12. februar Synnøve Nymo og Tanja Ustvedt
2017 4. - 12. mars Anne Lill Bjerke
2017 25. mars -2. april Marianne Gross og Karin Keane 
2017 22. - 30. april Torsdagsatelier, Eli Gjestvang, Einar Hennum, Inger Høibakk, Ulla Kristoffersen, Remina Kroeze Ørbo, Vivi Moe, Jane Felgate Monsen, Hilde Olsson, Petter Solberg, Mary Topper, Gerd Vandeskog, Gunnar Ørstavik
2017 6. - 14. mai Karin Vaslestad og Lisbeth Martinsen
2017 18. -28. mai Elena Ellingsen og Nadya Stupina
2017 22. - 25. juni Eirill O. Steen og Norunn Steen
2017 3. - 11. juni Irene Moldal & Janet O. Repaal
2017 5. - 13. august Gro Teig
2017 19. - 27. august Hilde Frankum
2017 2. - 10. september Kari Hauff
2017 16. - 24. september Onsdagsatelieret - Frances Dodman, Liv Evensen, Unni Nikolaysen, Vigdis Nilsen, Astrid Seltmann, Wenche Tollefsen, Christian Tronstad, Ragnhild Svanes
2017 30. sept. - 8. oktober OMK høstutstilling for medlemmene
2017 28. okt - 5. nov Elin Anderson
2017 11. - 19. november Pål Nordenborg
2017 25. nov - 3. des Karsten Bjørge
2017 9. - 17. desember Elena Ellingsen og Nadya Stupina

KORRIGERING: Det var 4 korrigeringskvelder i vår- og 3 i høstsesongen. De som korrigerte var Per Morten Karlsen, Jørn Nilsen 2 ggr, Gerard Waegeneire 2 ggr, Hanne Nielsen og Cecilie Broch Knudsen.

FOREDRAG:6/4 Jørn Nilse, «Komposisjon – billedflatens organisering».
9/3 Ulla Kristoffersen «lysbilder fra en kinesisk reise».
23/11 Jørn Nilsen «Perspektiv».

 FILMKVELDER om kunstnerne, 4 stk: 12/1 Alice Neel, 9/2 Jean Arène, 28/9 Lars Lerin og 26/10 Francis Bacon.

ATELIERFELLESSKAPET: Har hatt meget god oppslutning. Torsdag og fredag formiddag har vært fulltegnet, noen ledige plasser de andre dagene.

KROKI/ AKT: 8 kroki og 8 akt i vårsesongen, 6 kroki og 6 akt i høstsesongen.

DUGNAD: 28. og 29. aug. Ryddet i gallerikottet og 2. etg., tettet spikerhull i galleriet og vasket. Fikk tatt ned treet foran huset fordi løvfall tettet takrennen. Takrennen ble renset.

UTFLUKTER: - 5.-13. mai. Medlemstur til Marina di Equa i Sør-Italia. Det ble maling, tegning, god mat og drikke, bad, utflukter, hyggelig samvær og avsluttet med utstilling av bilder på moloen.
25. mai. Kr. Himmelfart. Utemaling på Folkemuseet, 8 deltakere.

FESTER: 6. juni. Sommerfest med reker og vin. Billedkonkurranse der tema var «Vann», vinnere ble Vivi Moe, Ulla Kristoffersen, Berit Haugen, Magdalena Eckersberg og Karin Glad.
7. des., Julefest med reinsdyrgryte og paier laget av Linda.
Høy stemning på festene.

OMK i tall 31/12-17: 230 medlemmer (opp 7). 38 nye medlemmer og 31 utmeldt/ikke betalt. 210 medlemmer har e-post (ned 6). E-post liste 636 adresser (ned 28). 26 spillere støtter OMK med Grasrotandelen (opp 1). 499 følgere på Facebook (opp 226). Kari Nordstrand gjør de fleste oppdateringene av Facebook sidene.

REGNSKAP og BUDSJETT blir ferdig til årsmøtet og deles ut der.

Styret takker medlemmene for et hyggelig og aktivt år. 

Oslo, 20. februar 2018.