Oslo Malerklubb, Briskebyveien 50, 0259 Oslo.

NB! OMK huset er dessverre ikke tilrettelagt for rullestol.