Medlemskap i OMK

Som medlem i Oslo Malerklubb får du tilgang til mange tilbud og aktiviteter som:
-  kursvirksomhet
-  eg
et galleri
-  atelierfellesskap
-  grafikkverksted
-  kr
okitegning annenhver torsdag til redusert pris
-  akttegning annen
hver torsdag til redusert pris
-  korrigeringskveld en torsdag i måneden

-  link til dine egne Internettsider
- medlemsbladet OMK NYTT
-  fester, utflukter og turer
Medlemskontingenten er kr 750,-
pr år (2018). For innmelding etter sommerferien blir det halv kontingent for resten av året.
Info om klubben og betaling av kontingent blir sendt deg etter registrert innmelding. K
ontonr. 6039 05 49809

Ønsker du å melde meg inn i Oslo Malerklubb:

Send e-post til OMK ved Bjørn Imislund, imis@online.no

Eller fyll ut og send inn: