Dag Lønningdal                  
 
Oslo Malerklubb's mangeårige aktive og altoppofrende leder Dag Lønningdal døde i august 1998.
De siste dagene han levet deltok han som ellers aktivt og energisk i klubbens aktiviteter samtidig som han malte i sitt atelier. Han skulle uken etter ha stillt ut i klubbens galleri, men det ble heller holdt en minneutstilling i januar 1999.
Alle Dags malervenner står i dyp takknemlighet til ham for det han ga av sine rike evner og arbeidskraft til klubbmiljøet og til ham som varmt menneske og venn.

Dag Lønningdal kom som ung fra sin fødeby Risør til Oslo for å studere jus - og for å finne utviklingsmuligheter og næring for sine kunstneriske evner.  Tegnet hadde han gjort bestandig, men i Oslo møtte han kunstmiljøene og han begynte snart å male. Til tross for sin krevende stilling som jurist i Helsedirektoratet formådde han å drive sin malerkunst langt, samtidig som han involverte seg i oppbygningen av det som han etterhvert formet og fikk bygd ut til hva vi idag kjenner som Oslo Malerklubb.
Dag var også pennefør, noe han utviklet til den rene kunsten, og han var dikter.  Både malerklubben og Helsedirektoratet fikk glede av hans idèrikdom gjennom hans arbeid med tidsskrifter og i hans eminente viseproduksjon.
Som jurist kom hans evne til å uttrykke seg skriftlig til å bli av uvurderlig nytte og hjelp i vår malerklubb da det røynet på.  Hans arbeidskraft var imponerende.
Dag kom til å sette sitt preg på etaten han hadde sitt embete i samtidig og på samme måte som han kom til å prege malerklubben som han førte an i utbyggingen av.
Vi som har opplevet hans opplegg til kulturaftener med diskusjoner, malerikorreksjonsaftener som ofte ble rene forelesninger, møte med kunstpersonligheter, croquis- og  akt-timene så givende, og ikke å forglemme vår klubbs tradisjonelle festaftener  - vi følte oss beriket og takknemlige.  OMK's Kurssenter som han la opp i samarberid med vår dyktige kapasitet Ingid Welhaven vil med OMK fortsette å sette sitt preg på byens kunstmiljø.  Dags gjerninger vil leve videre med vår klubb i fremtidern.