Ingrid Heidi Kjøde

Faggruppe

Malerier

Kunstutdannelse

Hovedsakelig selvlært.
1999: Kurs i akttegning og akrylmaleri hos maleren Inger
Bekkelund, Sandefjord.
2002 og 2003: Kurs i akttegning og akrylmaleri/friluftsmaleri  hos maleren Bjørn Sjølie, Larvik.

Separatutstillinger

Påsken 2006: Krutthuset, Fredriksvern Verft, Stavern
Januar 2005: Promenadecafeen, Sandefjord

Gruppe og kollektivutstillinger

Juli 2006: Sandefjord Kunstforenings Baderock-utstilling

Oktober 2006: Et maleri gitt til/utstilt på TV-aksjonens kunstutstilling, Oslo, pluss Netthandelen.

Desember 2006: OMKs jubileumsutstilling, Oslo.

Medlemskap

NFUK (oktober 2009) www.nfuk.no 
OMK (august 2006)

Annet

Cand philol, Universitetet i Oslo
 
1. avd. spes.ped., Eik Lærerhøgskole

Lektor ved Sandefjord videregående skole

Født 1955

Adresse/telefon

Jahredammen 4, 3235 Sandefjord, Norge
E-post: heidiheks@msn.com www.its-learning.com/data/134/11403/ 


Pietà Irak, 2005


Pietà Kurdistan, 2006

Frida