Toril Hårstad

Faggruppe

Malerier og tegninger

Utdannelse

  • Tradisjonelle teknikker hos Natasha Mokina ved "Corcoran School of Art, flere kurs over 3 år
  • Russisk privatskole i Washington DC, 
    7 år, 2 til 4 ganger i uken

Separatutstillinger

Gruppe og kollektivutstillinger

2009 Gjøvik Kunstforening, høstutstilling

Medlemskap

OMK

Annet

Selger enkelte protretter på bestilling 

Er født på Gjøvik og utdannet lektor med norsk, historie og tysk som fag.

Adresse/telefon

Gyldenløvesgt. 38
0260
Oslo

Tlf.: pr.: 22 56 01 07 / mobil  932 54 098
E-post: tharstad@broadpark.no  

Hit Counter