Bjørn Engkrog f. Andresen

Ensom4.jpg (21521 bytes) Frogner4.jpg (25344 bytes) Uer4.jpg (21777 bytes)
Ensom Frogner Uer
Venner4.jpg (21645 bytes) I skyggen-4cm.jpg (16001 bytes) Markedet-4cm.jpg (14422 bytes)
Venner I skyggen Markedet
Utdannelse: SHKS 1968-70
Stipendier, rejser og utenlandsopphold: K.W. Gullers stip., Sthm. 1969; T.forb. reisestip. 1974
Norsk illustrasjonsfonds Reisestipend 1987
Utstillinger: Kollektivutst.: UKS Vårutst. 1969
UKS Jup. utst., K. Hus 1971
tegneutst. UKS 1969
Club 7 1971
T.forb. Vårutst. i flere år..
Separatutstilling tegninger galleri AAB, Lillestrøm, 1986.
Separatutstilling Akvareller Skårer Gård 1986.
Fellesutstilling «10 Lørenskogkunstnere», Lørenskog kulturhus 1987.
Fellesutstilling «Kunstnere fra Oslo 2-3», malerier - Galleri Neuberg, Oslo 1999.
Galleri Albin Art, Oslo, februar 2000
Offentlige arbeider: Bokarbeider for Gyldendal Norsk Forlag A/S og Grøndahl & Søn Forlag A/S.
Illustrasjoner i Dagbl. og Magasinet for alle. Veggdekorasjoner i DnC Barnebank, Skien 1974 samt Strømmen DNC samme år. illustrert diverse artikler og noveller i «På norske vinger»
Litteratur: H.J. Brun i Dagbl. 13.5.1969
K. og K. 1970 s. 67, 1972 s.131
Stillinger, medlemskap og verv: Medlem av T. forb.; Tidligere verv: Varamann til styret og formann for utst.komitéen.
Adresse / telefon Skiftet navn til Engkrog 1998
Niels Juels gate 28b 0272 Oslo.
Tlf. privat: 22 54 84 52
Tlf. jobb: 23 31 68 60
E-post privat: engkrog@os.telia.no
F. i Engan i Salten 18. juli 1945.