OMK medlemmene
Karin Keane, Vivi Moe og Borgny Østensen
har fått med juryerte bilder til denne utstillingen
.