42 av OMK medlemmene har 91 bilder på utstillingen

Alice Huseby Grete Utengen Magdalena Eckersberg
Anne Aure Hanne Mathisen Marianne Thoresen Fjeld
Anne Weisteen Hilde Olsson Mary Topper
Astrid Lorentzen Hugo Eriksen Olaug Valland
Bjørn Imislund Ingunn Moseng Petter Solberg
Brit Harlem Iselin Lund Hudtwalker Pål Nordenborg
Einar Hennum Jane Monsen Randi Stang
Eli Gjestvang Jorunn Valen-Senstad Thusy Ganechandra
Elisabeth Stabell Karin Vaslestad Tone Foss
Ellen Andreasen Jensen Karin Wæhle Torill Bjordal
Erik Skaret Karsten Bjørge Ulises Hernán Rocha
Espen Grøgaard Katrine Døhl Ulla Kristoffersen
Finnborg Scheving Knut Schneider You Keun Bakke
Frances Dodman Lisbeth Martinsen Victoria Dahr
    Vivi Moe