OSLO MALERKLUBB  -  ATELIERFELLESSKAP -  VÅREN 2019

President Harbitzgate 23 C, 0259 Oslo (inngang fra Briskebyveien 48)

OMK tilbyr atelierplass i 2. etg i OMK huset for medlemmer av Oslo Malerklubb onsdag, torsdag og fredag, og for grafikk i kjelleren mandag til fredag.
For de som ønsker å male, eller jobbe med grafikk i et fellesskap så er dette en fin mulighet. Man lærer av hverandre og har det sosialt.
Det vil være plass til 10-12 personer samtidig i 2. etg. Maks 4 personer til grafikken. FØRSTEMANN TIL MØLLA.
For de som maler akryl og ikke tåler malemidler for olje, så er fredagen kun for akryl, akvarell og tegning.

A - Atelier - tirsdag kl 9-16 (olje og akryl)
B - Atelier - onsdag kl 16-21 (olje og akryl)
C - Atelier - torsdag kl 9-16 (olje og akryl)   
D - Atelier - fredag  kl 9-16 (akryl, akvarell og tegning (ikke olje))  
E - Grafikk - mandag kl 9-16                       
F - Grafikk - mandag kl 16-21                     
G - Grafikk - tirsdag kl 9-16 
H - Grafikk - tirsdag kl 16-21 
I - Grafikk - onsdag kl 9-16                       
J - Grafikk - onsdag kl 16-21                     
K - Grafikk - torsdag kl 9-16 
L - Grafikk - torsdag kl 16-21 
M -  Grafikk - fredag kl 9-16                 

De som velger atelierplass både onsdag kveld og torsdag formiddag kan la bilde og staffeli bli stående over natten.

Pris kr 1200,- per A, B, C,.... og for hele perioden fra 8. januar til 28. juni.
Velger du to dager blir det kr 200 i rabatt på dag to.
Konto 6039 05 49809. Imøteser at betaling gjøres etter nyttår.
Da kan du bruke VIPPS. Søk etter OMK under Kjøp og betal. Velg i meny.

Påmelding helst på e-post til: Eli Gjestvang,  eli.gjestvang@hotmail.com eller SMS til 93280574
Evt spørsmål på e-post eller mobil til Eli, mobil: 93280574
Du får tilbakemelding fra Eli etter påmeldingen.

Se beskrivelse og bilder fra atelierfellesskapet.
 
Retningslinjer for atelierfellesskapet:
- Du må være medlem av OMK og ha betalt kontingent for inneværende år.
- Du leier plass i et atelierfellesskap for aktuell dag/-er for hele perioden.
- Du blir ansvarlig for nøkkelkode som du vil få på e-post (ny kode for hvert år). Koden er personlig og må ikke gis til andre.
- Leieprisen (se over) skal betales til konto 6039 05 49809 innen du bruker atelierplassen.
- HUSK å skrive navn og ateliertid på innbetalingen.
- Du kan bare disponere atelierplassen i tidsrommet det er søkt om og godkjent av OMK.
- Det er ikke anledning til å la arbeider og utstyr bli stående i atelieret bortsett ifra onsdag kveld til torsdag formiddag. (lokalene skal også brukes til kursvirksomhet, kroki, akt, korrigering etc.)
- Leier du grafikkplass må du enten gå på, eller ha gått på kurs i OMK, eller ha gått på tilsvarende kurs.
- Bruk av grafikkpressen er på eget ansvar. Grafiske blad kan henges på snor til tørk, eller på hylle i kjelleren.
- Etter avsluttet arbeidsdag skal du rydde bort alt, sette på plass stol, bord og staffeli (det er mulighet for enkel oppbevaring i hyller merket for atelierplass).
- Ved bruk av oljemaling skal det brukes luktsvake løsemidler - ta hensyn til de andre som har atelierplass.
- Malingsflekker og søl på gulvet skal fjernes.
- Akrylvann skal helles i bøtte og tømmes i kum ute i gården (utenfor grafikk kjelleren).
- Kjøkkenet skal være ryddig, kopper vaskes og settes i skapet, og matrester skal fjernes.
- I atelierfellesskapet kan man lære av hverandre og utveksle erfaringer.
- Ta hensyn til hverandre, ikke prat unødvendig, det er viktig å ha arbeidsro.
- Får du telefon så gå ned og helst ut. 
- All bruk av levende lys er forbudt.
- Røking inne er forbudt.
- Lys skal slukkes og huset låses etter bruk.
- Det er ikke anledning til å ta inn andre i lokalet enn de som har avtale om atelierplass.
- Følges ikke retingslinjene kan du miste atelierplassen.

Med hilsen
OMK

web-master: Bjørn Imislund