TRESNITT

Har du lyst til å lære om tresnitt så har Munch museet her et kjempefint tilbud for seniorer i Oslo.
Meld deg på snarest for et kurs nå den 16. mai 2012.

Museet starter opp igjen i september med kurs tirsdag, onsdag eller torsdag,
avhengig av at det er forhåndspåmeldt minimum 5, maks 15 personer.

Dette kan være en start for deg til senere å gå på grafikk kurs i OMK,
eller leie atelierplass i grafikkverkstedet til OMK.

Forhåndspåmelding til Munch museet ved Julie Knoff Smith tlf. 23 49 35 00,
eller e-post: julie.smith@mu
m.oslo.kommune.no 

Hit Counter